HJEM | BEHANDLINGER - TESTER - ANALYSER  |  OM OSS  |  PRISER  |  KONTAKT | KURS OG UTDANNELSE

Medlem NLH
-
Norges Landsforbund av Homøopraktikere
 

nnn

,
             OM OSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Heilpraktiker / homeopat

Lars - Steinar Haugen


REG. Medlem NLH - Norges Landsforbund av Homøopraktikere

 

 

  Utdannelse / bakgrunn    

 

Allmennfag / idrettsfag  - Oppdal videregående skole 1986-1989

 

3 årig utdannelse i klassisk Homeopati   Norsk Homeopatisk Fagskole  1993-96

 

Utdannelse i koppingmassasje Norsk Naturmedisinsk Fagskole  (Hamar) 1996

 

3 årig utdannelse i grunnmedisin  (80 studiepoeng) Thalamus, Uppsala, Sverige 1996-98

 

3 årig heilpraktikerutdannelse - med utdannelse i Homotoxikologi -Norges Landsforbund av Homøopraktikere  (Stavanger)  2000- 2003

 

Utdannet Legemiddelkonsulent. Medisin og farmakologi (30 studiepoeng)- Høyskolen I Oslo  2005

 

Realfagstudier. (130 studiepoeng)  Universitetet i Oslo. Matematisk Naturvitenskapelige Fakultet 1999 - 07

- Generell kjemi  15 st.poeng - Organisk kjemi 15 st.poeng - Cellebiologi 10 st.poeng - Mikroskopisk anatomi 6 st.poeng - Generell biokjemi 10 st.poen
- Lab.kurs biokjemi 6 st.poeng - Proteinenes biokjemi 10 st.poeng - Biofysikk   12 st.poeng - Matematikk i praksis 10 st.poeng - Innføring i anvendt statistikk
  10 st.poeng - Molekylær biologi (genetikk) 10 st.poeng - Generell toksikologi 10 st.poeng

 

Speakers Training in Antihomotoxic Therapy Consepts HEEL Biologische Heilmittel. Baden Baden, Tyskland. 2007

Advanced Homotoxikology  IAH - (International Academy of Homotoxicology) og HEEL Biologische Heilmittel. Baden Baden, Tyskland. 2008 - 2009

   Ledd og ryggsøylebehandling etter Dornmetoden /
   Dynamisk hvirvelsøyleterapi etter POPP
-
Heilpraktiker Michael Haüssler - Frankfurt. Tyskland  2011 - 2013
  Norsk Heilpraktikerskole 2011 - 2014
 
 
 

I tillegg til kurser og utdannelse av lengre varighet

Har jeg deltatt på flere kurs og seminarer i komplementær medisin, biologisk medisin, homotoxikologi,
funksjonell medisin og manuell terapi kortere varighet, i inn og utland.

  Noen av mine mest kjente forelesere og inspiratorer har vært:
 

 

t Dr Helmut W Schimmel - Tyskland
t Med lic Raimo Heino - Sverige
t Homeopat Evangelos Andreopoulus - Sverige
t Dr Ivo Bianchi - Italia
t Dr Klaus Küstermann Tyskland
t Bruno Van Brandt - Belgia
t Dr Ulrike Keim - Tyskland
t Dr Jan Kersschot - Belgia
t Dr Ata Smith - Tyskland / Sør Afrika
t Heilpraktiker Arvin Larsen - Danmark
t Dr med Thomas Rau - Sveits
t Heilpraktiker Michael Wagner - Tyskland
t Heilpraktiker Michael Haüssler - Tyskland
t Dornterapeut Jogi Karpinski - Sverige / Tyskland
t Spesiallege.Anna Iben Nørgaard Hollensberg Danmark


 

Nordstrand helseklinikk | Oberst Rodes vei 66B 1165 Oslo  |951 74 291|